Home   |    Neúspěšnost   |    Úspěšnost   |    Metodologie   |    Licence

Vážení uživatelé,

vítejte na stránkách webové aplikace zpřístupňující data ke studijní neúspěšnosti na vysokých školách v České republice.

Tato aplikace vznikla v rámci projektu „Stanovení postupu výpočtu ukazatele propadovosti studentů českých vysokých škol" podpořeného Technologickou agenturou ČR v letech 2016-2017 na České zemědělské univerzitě v Praze. Provozovatelem aplikace je Česká zemědělská univerzita v Praze, anonymní data obsažená v aplikaci jsou poskytována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z databáze Sdružených informací matrik studentů.

Aplikace obsahuje ukazatele studijní neúspěšnosti vypočtené v souladu s „Metodickým předpisem k výpočtu měr studijní neúspěšnosti na vysokých školách" vydaným ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (sešit 11-12, prosinec 2017).

Kohortní míra studijní neúspěšnosti vázaná na rok zápisu

Kohortní míra úspěšnosti vázaná na první vstup do systému

Hlavním cílem aplikace je poskytnout data ve sjednocené a vzájemně porovnatelné podobě, aby mohla sloužit jako relevantní podklad jak badatelům, tak především tvůrcům opatření na národní úrovni i na jednotlivých vysokých školách a jejich součástech.

Více o tom, jaká data jsou v aplikaci prezentována, jakým způsobem byla získána a jaké výpočty byly uplatněny při jejich zpracování, se dočtete v části Metodologie.

logo TAČR

Software Dropout.pef.czu.cz byl vytvořen s finanční podporou TA ČR.