Home   |    Neúspěšnost   |    Úspěšnost   |    Metodologie   |    Licence

KOHORTNÍ MÍRA ÚSPĚŠNOSTI VÁZANÁ NA PRVNÍ VSTUP DO SYSTÉMU

Ukazatel „Absolvovalo" vyjádřený v procentech odpovídá „kohortní míře úspěšnosti vázané na první vstup do systému" pro danou kohortu prvního zápisu do vysokoškolského systému v souladu s Čl. 3 Metodického předpisu k výpočtu měr studijní neúspěšnosti na vysokých školách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Viz Věstník MŠMT (sešit 11-12, prosinec 2017).

Kohortní míra úspěšnosti studentů vysokých škol vázaná na první vstup do systému v souladu s definicemi nadnárodních organizací monitoruje, zda student ve sledovaném období po prvním vstupu do vysokoškolského systému získá vysokoškolské vzdělání, a to bez ohledu na to, zda ve sledované době neúspěšně ukončil původní studium a začal studovat v jiném. Předmětem výpočtu je student jako fyzická osoba a jeho dosažené (nebo nedosažené) vysokoškolské vzdělání. Tato míra je počítána pouze na nejvyšší úrovni agregace – tj. za celý vysokoškolský systém.

Ukazatel "Odešlo neúspěšně" označuje počet studentů, kteří ve zvoleném roce započali své první studium ve zvoleném typu a do data, ke kterému byla naposledy aktualizována tato databáze (k 31.12. daného roku) žádné studium stejného typu úspěšně neabsolvovali a zároveň ke stejnému dni žádné jejich studium stejného typu neprobíhalo. Zatímco celkový počet studentů z dané kohorty, kteří absolvovali úspěšně, může v budoucnu narůstat, ale nemůže klesat, počet těch, kteří odešli neúspěšně, může jak narůstat (ve chvíli, kdy současní studenti neúspěšně ukončí studia ve zvoleném typu a nebudou pokračovat v jiných), tak klesat (pokud studenti, kteří doposud úspěšní nebyli a v žádném studiu v současnosti nestudují, zahájí studium nové nebo ho úspěšně absolvují). Hodnota ukazatelů tedy není definitivní, dokud existují žijící příslušníci dané kohorty, kteří doposud žádné studium zvoleného typu neukončili úspěšně.

Studijní program:
Rok:
RokAbsolvovaloOdešlo neúspěšněAbsolvovalo celkemOdešlo neúspěšně celkem
2001455940.22 %2.94 %
200221621691.07 %10.72 %
20037028293.47 %4.10 %
2004653753932.30 %2.66 %
2005408239620.17 %1.96 %
200610643715.26 %1.83 %
20074382632.16 %1.30 %
20082072061.02 %1.02 %
20091731230.85 %0.61 %
20101591240.79 %0.61 %
20111051050.52 %0.52 %
201281680.40 %0.34 %
201371690.35 %0.34 %
201453470.26 %0.23 %
201552500.26 %0.25 %
201634330.17 %0.16 %
201718540.09 %0.27 %
Poprvé zapsaní 20 238
Studovalo k 31.12.2016 189
Dokončeno 100 %

Kohortní míra úspěšnosti studentů vysokých škol vázaná na první vstup do systému je stanovena jako poměr mezi počtem absolventů vysokoškolského studia z dané kohorty prvního zápisu do vysokoškolského systému a celkovým počtem studentů z této kohorty.

Tato míra je vypočítána podle vzorce,

Vzorec pro výpočet úspěšnosti

kde:

KU je kohortní míra úspěšnosti studentů vysokých škol vázaná na první vstup do systému.
p je rok prvního vstupu do vysokoškolského systému.
R je poslední kalendářní rok, za který jsou dostupná data v SIMS1.
A je počet absolventů z dané kohorty, kteří úspěšně absolvovali jakékoli bakalářské nebo nenavazující magisterské studium v období p až R, přičemž se započítává pouze první úspěšné ukončení.
ST je počet studentů, kteří v daném roce p poprvé vstoupili do vysokoškolského vzdělávání v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském programu.

Více informací najdete v části Metodologie.